De overtuin - subsidie verleend voor aanschaf tuingereedschap
De Haastrechtloop
Gemaal de Hooge Boezem
Nieuw clubgebouw Voetbal Vereninging Haastrecht
Haastrecht Klassiek
De Stichting

DOELSTELLING STICHTING VAN DEN AKKERFONDS

Het doel van de stichting is het stimuleren van activiteiten door verenigingen, stichtingen of andere instellingen van culturele, sportieve of maatschappelijke aard ten behoeve van de Haastrechtse leefgemeenschap.


De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

  • Het subsidiŽren van voormelde activiteiten.

  • Het opzetten van projecten ten behoeve van de
    Haastrechtse leefgemeenschap.

  • Het stimuleren en begeleiden van onderzoeken welke
    betrekking hebben op de Haastrechtse leefgemeenschap.
Geschiedenis
Projecten
Bestuur
Subsidieaanvraag
Contact

webdesign: joos-illustraties